Mikołajki 2015

Szczegóły

Dyżur: 24.11.2015

Szczegóły

W dniu 24. listopada 2015 r. - wtorek - w godzinach od 18:00 do 19:00, w siedzibie Rady Osiedla "Rokosowo" przy ul. F. Ruszczyca 14, dyżury pełnią i czekają na Państwa:

  • Grygorcewicz Barbara - Radna Miasta
  • Kościelniak Robert - Członek Rady Osiedla "ROKOSOWO"
  • Mrowiec Kazimierz - Członek Rady Osiedla "ROKOSOWO"

XXXV Posiedzenie Rady Osiedla

Szczegóły

W dniu 10 listopada o godz. 18 odbędzie się kolejna sesja Rady Osiedla Rokosowo.

Do zobaczenia Uśmiech

Jednośladem z Wodnej Doliny do przystani

Szczegóły

OBWIESZCZENIE

Na podstawie
• art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi rowerowej wraz z jej oświetleniem, kanałem technologicznym i budowlą mostową w ciągu drogi rowerowej oraz przebudowie dojazdu do ogrodów działkowych, remoncie odcinków dróg dojazdowych oraz budowie miejsc lokalizacji małej architektury na działkach: nr 32 w obrębie ewidencyjnym nr 0002, nr 7, 11, 12, 13, 15/6, 15/7, 15/8 w obrębie ewidencyjnym nr 0004, nr 6/1, 7/4, 8 w obrębie ewidencyjnym nr 0011, nr 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 5/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0012, nr 1/19, 1/21, 1/23, 1/24 w obrębie ewidencyjnym nr 0013, nr 130/3, 131/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0027, nr 547/3, 552/1, 592/2, 733/1, 751/10, 752/37, 807/18, 815/2, 815/3, 816/2, 817/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0053 w ramach zadania projektowego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina.”

Postępowanie wszczęte jest na wniosek Gminy Miasto Koszalin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana mgr inż. Jana Sontowskiego Autorska Pracownia Projektowa

Wnioski lub zastrzeżenia do powyższej inwestycji można składać na piśmie w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w dniach i godzinach urzędowania:
• w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
• od wtorku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

Z up. PREZYDENTA MIASTA
inż. Teresa Bryzek
KIEROWNIK REFERATU URBANISTYKI

 

Źródło: bip.koszalin.pl

Dyżur: 27.10.2015

Szczegóły

W dniu 27. października 2015 r. - wtorek - w godzinach od 18:00 do 19:00, w siedzibie Rady Osiedla "Rokosowo" przy ul. F. Ruszczyca 14, dyżury pełnią i czekają na Państwa:

  • Tałaj Sebastian - Radny Miasta
  • Konieczny Tomasz - Członek Rady Osiedla "ROKOSOWO"
  • Popik Ryszard - Członek Rady Osiedla "ROKOSOWO"
   

FB - dołącz do nas  

   

Licznik odwiedzin  

099366
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkie dni
85
144
324
4443
99366

Twoje IP: 54.226.144.123
Serwer czasu: 2015-11-25 17:11:09